Wspieramy rozwój gospodarczy
Polski i Krajów Arabskich


Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w doradztwie
widzimy potencjał w kooperacji Europy Środkowej i Bliskiego Wschodu.


Zajmujemy się kojarzeniem partnerów biznesowych i usprawniamy ich wspólne działania.


O NAS


Arab Gulf Polish Business Club pragnie być przodującym klubem, którego standardy i świadczone usługi zadowolą wszystkich Klientów.

Jego celem jest promowanie oraz kooperacja przedsiębiorców i inwestycji pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Arab Gulf Polish Business Club pragnie odgrywać kluczową rolę w reprezentowaniu interesów członków na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów Bliskiego Wschodu. Nadrzędnym celem jest integracja ekonomiczna, którą osiągamy poprzez networking, wsparcie w poszukiwaniu inwestycji oraz inwestorów, porady prawne i podatkowe, integrację członków klubu, spotkania i konsultacje biznesowe.


 

DZIAŁANIA


  • rozpowszechnianie i uświadamianie potrzeby i korzyści płynących ze współpracy z krajami arabskimi
  • promocja dwustronnej wymiany handlowej, kulturalnej, biznesowej, inwestycyjnej i powiązań ekonomicznych
  • usługi doradcze dla wszystkich osób i organizacji zainteresowanych stosunkami polsko-arabskimi
  • promocja potencjału inwestycyjnego Polski
  • reprezentowanie interesów członków Klubu
  • organizacja spotkań i konferencji ze specjalistami
  • organizacja meetingów biznesowych