Arab Gulf Polish Business Club


Arab Gulf Polish Business Club jest platformą wspierającą oraz promującą handel oraz inwestycje pomiędzy Polską a Bliskim Wschodem. Arab Gulf Polish Business Club pragnie zostać wiodącym Klubem z najwyższymi standardami etycznymi, który dostarczy wyjątkowe wartości dla jego Członków.

Celem Klubu jest odgrywanie wiodącej roli w reprezentacji interesów Członków na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu. Nadrzędną ideą jest integracja gospodarcza realizowana poprzez działania łączące oba rejony, jak również wsparcie w poszukiwaniu inwestycji oraz inwestora, wsparcie prawne oraz podatkowe, kooperacja Członków Klubu, spotkania biznesowe oraz profesjonalny konsulting. Klub jest właścicielem funduszu inwestycyjnego powstałego, aby wspierać wszelkie działania Członków. Klub blisko współpracuje z władzami publicznymi oraz instytucjami w celu promowania inwestycji i handlu międzynarodowego.


Dlaczego Emiraty?

Obecne prawo w Emiratach stwarza doskonałe warunki do zagranicznych inwestycji. Przedsiębiorcy i międzynarodowe firmy mogą korzystać z ulg podatkowych i rozwijać swoją działalność w kraju, który gwarantuje bezpieczne i stabilne środowisko biznesowe, bez ryzyka nagłych zmian. By ułatwić inwestorom zagranicznym operacje i zakładanie działalności, powstało wiele specjalnych stref ekonomicznych z licznymi zachętami dla inwestorów i idealną infrastrukturą dla biznesu.


Dlaczego Polska?

Inwestorzy zagraniczni wskazują na znaczącą poprawę atrakcyjności inwestycyjnej Polski w ostatnich latach i prognozują jej wzrost w latach następnych. Międzynarodowe raporty podkreślają stabilność gospodarczą naszego kraju, wykształcone i kompetentne kadry oraz duży rynek wewnętrzny. Ocena klimatu inwestycyjnego przez zagranicznych przedsiębiorców jest z roku na rok coraz lepsza. Coraz więcej międzynarodowych koncernów jak i mniejszych przedsiębiorstw wybiera Polskę jako lokalizację swoich nowych inwestycji.


Reprezentanci

Reprezentanci